Magnum Opus Group

Rreth nesh

Magnum Opus Group – MOG themeluar në vitin 2011,  është një kompani me një eksperiencë shumë-dimensionale në tregun e shërbimeve, duke ofruar ngritje dhe zhvillim sistemesh organizative, manaxhim projektesh dhe programesh për institucione publike e private, vendase dhe të huaja.

Thelb i objektit të veprimtarisë së MOG, është të prodhojë një produkt cilësor, në dobi të klientëve në përputhshmëri me filozofinë dhe vizionin që e karakterizon atë.

Perfeksioni dhe kualiteti i lartë përbëjnë ADN-në e MOG, duke u bashkëshoqëruar me qasjen 360 gradë në shërbimet që ofron.

Filozofia jonë

Sistemi i punës në MOG përfaqësohet nga simboli ynë bleta. Si pjesë e kodit të tyre gjenetik, bletët janë punëtore, të organizuara dhe qëllimi i tyre është të prodhojnë një produkt cilësor.

Duke përkufizuar misionin tonë në moton “Ji si bleta, mision  i cili na udhëheq drejt vizionit të përbashkët arrijmë perfeksion çdo gjë bëjmë, ne synojmë të operojmë si një sistem i integruar, jo thjesht si një biznes.

Fushat tona të ekspertizës

Fushat e Ekspertizës dhe natyra e projekteve tona është shumë-dimensionale  dhe fokusohet në:

Shërbimet tona

Objekti i veprimtarisë së MOG fokusohet në formën e “One Stop Shop” dhe në “Ad-Hock”:

Hartim politikash dhe përgatitje strategjish

nëpërmjet kërkimeve, analizave në sektorë të ndryshëm dhe studimeve të tregut.

Krijim i sistemeve qeverisëse

ngritje dhe zhvillim sistemesh organizative për institucione publike dhe private.

Shërbime të nivelit strategjik, manaxherial dhe operacional

të kombinuara me shërbime të integruara të konsulencës.

Karriera në MOG

Në MOG do të keni mundësinë për t’u rritur profesionalisht dhe për të kristalizuar eksperiencën tuaj të punës.

Pozicione vakante

Krijo profilin e karrierës


Na kontaktoni

Partnerë